Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową?

gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recyklingiem i transportem będą określane mianem outsourcingu środowiskowego. Z

Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową? Obsługa KOBIZE

Usługi firmy związane z gospodarką odpadami

Firma może zlecić pracę w zakresie doradztwa środowiskowego lub zatrudnić firmę zajmującą się doradztwem środowiskowym. Usługi firmy związane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recyklingiem i transportem będą określane mianem outsourcingu środowiskowego.

Z